Countable and uncountable nouns

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména


1) nepočitatelná podstatná jména NEMAJÍ množné číslo (nepřidáváme na konci -s)

např.

počasí:   weather :-)    weathers :-(

I hope you have good weather in Čáslav.


zdraví:    health :-)        healths :-(

My grandfather still enjoys very good health.


2) nepočitatelná podstatná jména NEMOHOU být použita s neurčitým členem a/an