Nabízené kurzy

JARNÍ SEMESTR 2019


Jarní kurzy navazují na kurzy zimního semestru 2018.


Na kurzy je možné se objednávat od 1. 12. 2018 (platí pro stávající studenty) 

a od 1. 1. 2019 pro nové studenty (v případě, že je kurz volný).


Pokud je kurz volný, je možné se přihlásit i dodatečně - s pozdějším nástupem se cena snižuje dle počtu zbývajících lekcí.