PRESENT CONTINUOUS

Přítomný čas průběhový

Připravujeme ...