PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Předpřítomný čas průběhový

Připravujeme ...