PRESENT PERFECT

Předpřítomný čas prostý

Připravujeme ...