Úrovně angličtiny dle SERR

SERR - Společný evropský referenční rámec pro jazyky

CEFR - The Common European Framework of Reference for Languages


Společný evropský referenční rámec je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

V oblasti cizích jazyků definuje 6 kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka - jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu. 

A1

BEGINNER

Úplný začátečník

B1

INTERMEDIATE

Středně pokročilí

C1

ADVANCED

Pokročilí

A2

ELEMENTARY

"Falešný začátečník"

B2

UPPER-INTERMEDIATE

Vyšší středně pokročilí

C2

PROFICIENCY