ZIMNÍ KURZY 2019

září 2019 - leden 2020


Kurzy, které mají status OBSAZENÝ jsou rezervované přednostně pro stávající studenty, a to až do 15. srpna 2019 včetně. Po tomto termínu, pokud se neobsadí, budou k dispozici i případným novým studentům.