Falešní začátečníci - I.

Pro koho je kurz určen ...

Student, který se již s jazykem v minulosti potkal, ale většinu zapomněl.


Obsah kurzu:

Slovní zásoba

 • čísla 1 - 1000
 • dny v týdnu
 • země a národnosti
 • osobní informace (jméno, adresa, e-mail, telefon, věk, ...)
 • anglická abeceda
 • běžné předměty (noviny, brýle, peněženka, hřeben ,... )
 • práce, povolání
 • rodina
 • každodenní činnosti (vstávat, snídat, obědvat, večeřet, obléknout se, jít do práce/školy, ...)

Gramatika

 • výslovnost (anglické samohlásky, souhlásky)
 • sloveso BÝT, přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její, ...), ukazovací zájmena (this/that/these/those)
 • členy a/an, množné číslo
 • přítomný čas prostý - kladné, záporné věty, tvorba otázek
 • přídavná jména
 • měsíce, datum, kolik je hodin