edstavujeme se ...


... kdo jsme? Škola, která se od roku 2018 zaměřuje především na vzdělávání dospělých v anglickém jazyce. Snažíme se a budeme se snažit o to, aby vás výuka s námi bavila a byla efektivní. Žádné nudné vyplňování gramatických cvičení (ta vám nechám na doma). Klademe důraz na rozšiřování slovní zásoby s ohledem na zákonitosti paměti, dále neopomíjíme správnou výslovnost a samozřejmě rozvoj konverzačních dovedností. To vše za pomoci vlastních i ověřených výukových metod. Nově zařazujeme od září 2023 také kurzy pro děti.