JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY

PRO DĚTI

ZÁŘÍ 2023 - ČERVEN 2024 (celkem 35 lekcí / 45 minut)

KURZOVNÉ = 6.300 Kč / 35 lekcí

(v ceně nejsou zahrnuty učební materiály)

Beehive STARTER - co děti v tomto kurzu čeká:

 1. abeceda
 2. čísla 1 - 20
 3. 10 barev
 4. školní potřeby (pravítko, tužka, pastelka, ... )
 5. hospodářská zvířata
 6. jídlo a pití
 7. slovesa jako např. běhat, házet, chodit, skákat, zpívat, ...
 8. mořská zvířata
 9. lidské tělo
 10. členové rodiny
 11. a k tomu odpovídající základní gramatika 

Beehive LEVEL 1- co děti v tomto kurzu čeká:

 1. školní potřeby
 2. hračky
 3. slovesa
 4. zvířata
 5. lidské tělo a tvář
 6. rodina
 7. oblečení
 8. ovoce
 9. dům a jeho části, nábytek
 10. zvířata na farmě
 11. a této úrovni odpovídající gramatika