IRREGULAR VERBS

ARISE - arose - arisen

VYVSTAT

VZNIKNOUT

NASTAT

BEND - bent - bent

OHNOUT (se)

SKLONIT (se)

BID - bid - bid

NABÍDNOUT cenu

UČINIT nabídku

BIND - bound - bound

SVÁZAT

SPOUTAT

OMOTAT

BLEED - bled - bled

KRVÁCET

BREED - bred - bred

CHOVAT

PĚSTOVAT

CREEP - crept - crept

PLÍŽIT SE

PLAZIT SE (i rostlina)

DEAL in - dealt - dealt

OBCHODOVAT s

PRODÁVAT

DIG - dug - dug

(VY)KOPAT

HLOUBIT

VYHRABAT

MISSPELL - misspelt-misspelt

UDĚLAT PRAVOPISNOU CHYBU

ŠPATNĚ HLÁSKOVAT

MOW - mowed - mown

SEKAT

POSEKAT

OVERTAKE - overtook - overtaken

PŘEDJET

QUIT - quit - quit

SKONČIT

PŘESTAT

OPUSTIT

SEEK - sought - sought

HLEDAT (práci, atd.)


SEW - sewed - sewn

ŠÍT

UŠÍT

SHAKE - shook - shook

TŘÁST se

ZATŘÁST

TŘEPAT, ZALOMCOVAT

SHINE - shone - shone

SVÍTIT

ZÁŘIT

SPIT - spat - spat

PLIVNOUT

VYPLIVNOUT

ODPLIVNOUT

SPLIT - split - split

ROZDĚLIT (se)

SPRING - sprang - sprung

ODPRUŽIT

VYSKOČIT

SLIDE - slid - slid

KLOUZAT (se)

VSUNOUT, ZASUNOUT

STRIKE - struck - struck

STÁVKOVAT

UDEŘIT

ZASÁHNOUT

STRIVE for- strove - striven

USILOVAT o

SNAŽIT SE o co

SWEEP - swept - swept

ZAMETAT

SMÉST

SWELL - swelled - swollen

OTÉCT

NATÉKAT

ZVĚTŠIT SE

WEEP - wept - wept

PLAKAT

BREČET

RONIT SLZY

WITHHOLD - withheld - withheld

ZADRŽET

NEVYDAT